SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Wybierz gminę:

Aktualności

Wilamowice
„Wilamowskie Śmiergusty - odrębność kulturowa Wilamowic” - Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dniach 4-5 czerwca 2016 r. został zrealizowany projekt pn. „Wilamowskie Śmiergusty – odrębność kulturowa Wilamowic”. M-GOK Wilamowice pozyskał na to zadanie kwotę w wysokości 15.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. W ramach projektu na stadionie LKS "Wilamowiczanka" został zorganizowany dwudniowy przegląd zespołów regionalnych i orkiestr dętych kultywujących lokalną odrębność kulturową miasteczka i gminy Wilamowice. Wydarzenie zostało połączone z prezentacją zapomnianych, ludowych i specyficznych potraw sporządzonych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Dziedzictwo Kulinarne”. W przeglądzie udział wzięły również grupy artystyczne z terenu gminy Wilamowice i przedstawiciele miast partnerskich ze Słowacji, Chorwacji, Czech i Węgier. Podczas pierwszego dnia przeglądu zaprezentowały się orkiestry dęte i dziecięce grupy taneczne, natomiast drugiego dnia po barwnym korowodzie rozpoczęły się prezentacje zespołów regionalnych i Kół Gospodyń Wiejskich.