SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Wybierz gminę:

Aktualności

Bestwina
Dni Gminy Bestwina 2019

 

Operator gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. na terenie gminy Bestwina GAZ-SYSTEM realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim.Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.      

Wzystkie inwestycje gaz-system są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

www.gaz-system.pl