SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
Ścieżka rowerowo-historyczno-przyrodnicza w Beskidzie Małym

Oznakowanie trasy: W trakcie jej zwiedzania należy posługiwać się informatorem

Długość trasy: ok. 20 km;

Czas przebycia: 1 dzień

Liczba przystanków: 7

Stopień trudności: trudna

Lokalizacja - Park Krajobrazowy Beskidu Małego.

Trasa ścieżki rozpoczyna się w centrum Porąbki na parkingu znajdującym się w pobliżu Urzędu Gminy i poprzez most na Sole prowadzi najpierw w kierunku rezerwatu przyrody "Buczyna na Zasolnicy", a następnie w kierunku stanowiska archeologicznego na wzniesieniu Wołek.

Stąd przez las u podnóża Bujakowskiego Gronia prowadzi w kierunku Bujakowa i dalej przez Kozy do nieczynnego już kamieniołomu.

Dalej wyprowadza na Przełęcz u "U Panienki", skąd dochodzi do szczytu Hrobaczej Łąki.

Z tego miejsca schodzi w dół i poprzez zaporę na Sole powraca do Porąbki.

Opis trasy:

 

 

-Ścieżka rozpoczyna się na parkingu znajdującym się nieopodal Urzędu Gminy, w samym centrum Porąbki. Długość trasy to ok. 20 km. Na jej pokonanie trzeba przeznaczyć cały dzień.

- Pierwszy etap podróży wiedzie nas poprzez most na Sole, aż do mieszczącego się górskich zboczach rezerwatu przyrody „Buczyna na Zasolnicy”.

Na powierzchni 17 ha i wysokości 567 m n.p.m. znajduje się unikatowy zespół starodrzewia buczyny karpackiej. Utworzony w 1973 roku rezerwat wchodzi w skład Beskidu Małego, stanowiącego Pasmo Magurki Wilkowickiej.

- Kolejnym przystankiem krajobrazowym jest stanowisko archeologiczne na wzniesieniu Wołek.

Tutaj znajdują się ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku. Od początku pełnił on rolę strażnicy granicznej, a powstał z inicjatywy księcia Jana I Oświęcimskiego, lennika Czech. Budowla została prawdopodobnie zburzona podczas wypraw króla Kazimierza Jagiellończyka, który w 1477 roku wysłał na te tereny wojsko pod dowództwem wojewody sandomierskiego, rozkazując palić i burzyć zamki w Żywcu i Barwałdzie.

-Z tego miejsca, poprzez las znajdujący się u podnóża Bujakowskiego Groniu, docieramy do leżącej na północnych stokach Beskidu Małego, wsi Bujaków.

-Następnie trasa prowadzi nas do miejscowości Kozy.

Tu znajduje się kamieniołom utworzony w latach 1910 – 1912 przez właściciela ziemskiego majątku wsi, Mariana Czecza. W okresie międzywojennym zatrudniano tu 280 osób i produkowano ok. 200 ton kruszywa rocznie. W 1994 roku, w związku z brakiem możliwości powiększenia terenu eksploatacji, zakończono wydobycie w kamieniołomie.

-Ścieżka wiedzie następnie ku znajdującej się na wysokości 739 m n.p.m. Przełęczy „U Panienki”.

Jest ona usytuowana pomiędzy szczytami Groniczek (839 m m.p.m) oraz Hrobaczej Łąki (828 m n.p.m.), a swoją nazwę zawdzięcza zabytkowej kapliczce z przedstawieniem Najświętszej Maryi Panny - „Panienki”. Ufundował ją w 1884 roku nadleśniczy dóbr Kozy Juliusz Beinlich z wdzięczności za cudowne ocalenie życia przed wilkami.

-Wyruszamy stąd na szczyt Hrobaczej Łąki.

Dawniej znajdowała się w tym miejscu wieża triangulacyjna. Obecnie stoi tu oświetlany nocą stalowy krzyż oraz schronisko turystyczne.

-Z tego miejsca zmierzamy w dół, poprzez zaporę na Sole i z powrotem do Porąbki.