SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
Bezpieczne ferie zimowe 2016!

18 stycznia na terenie województwa śląskiego rozpocznie się akcja "Bezpieczne ferie 2016". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Na czas trwania akcji, która potrwa do 29 lutego br. został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny.
Pod numerem 32/ 200-77-077 można zgłaszać wszelkie błędy i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.


ferie zimowe

Podczas "Bezpiecznych ferii 2016" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 – tekst jednolity ) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.


więcej informacji szukaj na stronie: http://www.wsse.katowice.pl/art,127,akcja-bezpieczne-ferie-2016


propozycje Domu Kultury w Kozach na ferie :http://www.kozy.pl/ferie-zimowe-z-domem-kultury-w-kozach/aktualnosci/495.html