SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
Turniej Szachowy

Nie ważne ile masz lat. Jeśli tylko myślisz logicznie, znasz ustawienia i umiesz przewidywać wyniki przesunięć pionów i figur, możesz  zwyciężać na szachowym polu i  masz wyjątkową szanse na porównanie swych umiejętności!. Na najlepszych czekają nagrody!

Zgłoszenia do turnieju do 25 maja 2016 roku w Domu Kultury (tel. 33 8 174 232 ) lub drogą e-mailową na adres: turniejszachowy.kozy@wp.pl 

Turniej szachowy dla wszystkich grup wiekowych

Regulamin rozgrywek

Cele: popularyzacja gry w szachy; kształcenie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia oraz zasadnego podejmowania decyzji, kreatywności, rozwijania wyobraźni; zachęcanie do uczciwego współzawodnictwa; integracja środowiska lokalnego.

 
Organizatorami turnieju są:

- Jacek Kaliński

- Miłosz Zelek

- Anna Filarska

 
Patronat: Wójt Gminy Kozy.
 
Termin: turniej odbędzie się 29 maja 2016 roku (niedziela) w Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2) od godziny 9.00 w czterech oddzielnych kategoriach wiekowych: przedszkolaków, młodszych juniorów (szkoły podstawowe), starszych juniorów (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), seniorów.

 Zgłoszenia do turnieju należy dostarczyć do 25 maja 2016 roku do sekretariatu Domu Kultury (tel. 33 8 174 232 ) lub drogą e-mailową na adres: turniejszachowy.kozy@wp.pl według wzoru: imię i nazwisko, data urodzenia, kategoria szachowa, klub lub szkoła.

System rozgrywek: „szwajcarski” 9 rund lub kołowy w zależności od ilości uczestników - kojarzenie komputerowe.
 
Nagrody: statuetki/puchary za pierwsze miejsca w każdej z kategorii oraz dyplomy dla finalistów. Wyróżnienia: dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.

 
Opieka sędziowska:

Kazimierz Polok.
 
Sprawy różne: 
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie Turnieju.