SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
KOJSKIE FILMOWANIE -konkurs filmowy

KOJSKIE FILMOWANIE

Konkurs filmowy pod patronatem

spotkań filmowych "Sztuka patrzenia" oraz Domu Kultury w Kozach

Cele:
a. rozwijanie wrażliwości artystycznej (szczególnie wśród dzieci i młodzieży),
b. propagowanie wiedzy o sztuce filmowej,
c. uczenie cierpliwości i systematyczności,
d. promowanie aktywnych postaw społecznych,
e. promocja przez film turystycznych i kulturowych walorów gminy,
f. integracja środowiska lokalnego.

Zasady:
1. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Kozy, uczniowie szkół gminy Kozy.

2. Film do konkursu można zgłaszać indywidualnie lub ze znajomymi, jako klasa czy organizacja szkolna lub stowarzyszenie działające na terenie gminy Kozy.

3. Obraz powinien trwać maksymalnie 10 minut.

4. Film może być wykonany w dowolnym gatunku: od reportażu, dokumentu, pastiszu aż po teledysk.

5. Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach:

    I - film promujący gminę Kozy (potencjał twórczy lokalnej społeczności, miejsca i obiekty lokalne warte wypromowania, problemy nurtujące mieszkańców w życiu codziennym…);

    II - film o dowolnej tematyce odzwierciedlający pasje filmowe autorów.

6. Filmy należy nakręcić sprzętem umożliwiającym cyfrowe odtworzenie zapisu (np. telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym , kamerą cyfrową).

7. Praca konkursowa nagrana w formacie DVD musi być opisana: proponowany tytuł filmu, dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail).

8. Prace należy składać do dnia 24 czerwca 2016 roku w sekretariacie Domu Kultury w Kozach.

9. W momencie złożenia pracy każdy uczestnik musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przekazanie praw autorskich organizatorom konkursu. W przypadku osób nieletnich potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie.


http://www.domkultury.kozy.pl/pliki/2016/kojskie-filmowanie-2016.jpg

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów

odbędzie się 30 czerwca 2016 r.

Zachęcamy do udziału!