SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
Jak znależć grób bliskich na cmentarzu w Kozach?

GROBONET jest aplikacją internetową umożliwiającą użytkownikom wyszukiwanie osoby pochowanej na wybranym cmentarzu, poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, lokalizacja grobu na cmentarzu. Jako wynik otrzymujemy komplet informacji o osobie pochowanej, wraz z miejscem pochówku, mapą pomocniczą (poglądową i dokładną) oraz fotografią nagrobka. Można sprawdzić  również do kiedy opłacone jest miejsce pochówku lub zapalić wirtualny znicz na grobie najbliższych.

Aplikacja ta działa w Kozach dzięki współpracy UG Kozy i wszystkich Parafii w Kozach.

Jak szukać?

Aby wyszukać osobę pochowaną należy wypełnić formularz wyświetlany po uruchomieniu GROBONETU, wpisując wszystkie lub wybrane dane osoby pochowanej.
Im więcej, tym szybciej znajdujemy poszukiwane miejsce pochówku danej osoby.

 A co jeśli nie znam dokładnych danych szukanej osoby?

W formularzu wystarczy wypełnić jedno pole. Jeśli pamiętamy tylko nazwisko, wypełniamy tylko tą rubrykę. GROBONET pokaże listę wszystkich osób o tym nazwisku, które zostały pochowane na tym cmentarzu, wraz z ich imionami oraz datami urodzenia i śmierci. Ze strony z wynikami możemy wybrać interesującą nas osobę aby zobaczyć szczegóły. Oczywiście im więcej danych podamy w formularzu, tym bardziej precyzyjne otrzymamy wyniki. To ważne zwłaszcza na dużych cmentarzach.

 W jakim formacie wpisywać daty?

Daty należy wpisywać w formacie rok-miesiąc-dzień np. 1970-31-01 a nie 1.31.1970

 Jak zobaczyć szczegóły dotyczące osoby pochowanej.

Aby zobaczyć stronę ze szczegółami należy kliknąć imię lub nazwisko odnalezionej osoby lub ikonę z lupąwyświetlaną obok wybranej osoby.

 Jak czytać adres grobu?

Adres grobu podawany jest w następującej postaci nazwa sektora / numer rzędu / numer grobu np H1 / 3 / 4 oznacza czwarty grób w trzecim rzędzie sektora oznaczonego na mapie jako H1. Sposób narastania numeracji rzędów i grobów jest zaznaczony na szczegółowej mapie wybranego sektora (ikona z mapą) Lokalizację sektorów ukazuje mapa poglądowa zamieszczona pod zdjęciem grobu oraz w lewym górnym rogu obok szczegółowej mapy sektora.

 Dlaczego w adresie grobu lub datach urodzenia i śmierci dotyczących danej osoby widnieją tylko zera?

Jeśli adres grobu określony jest jako 0 / 0 / 0, oznacza to, że w trakcie inwentaryzacji nie przypisano osoby pochowanej do konkretnego grobu na cmentarzu, co może wynikać z braku dokumentacji lub nieczytelnego oznaczenia nagrobka. Data 0000-00-00 oznacza datę nieznaną. Istnieje możliwość przesłania administratorowi cmentarza poprawnych danych poprzez kliknięcie ikony z krzyżykiemi wypełnienie formularza.

Pełna lista cmentarzy, objętych GROBONETem znajduje się na stronie www.polskie-cmentarze.com