SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
Bogusława Boehn z Kóz nagrodzona Srebrnym Krzyżem zasługi

W tym ubiegłym tygodniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,  z rąk Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka SREBRNY KRZYŻ za swoje zasługi otrzymała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach - Pani Bogusława Boehn. To odznaczenie nadawane jest osobom, które spełniają czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków przez swą ofiarną działalność publiczną i  niesienie pomocy innym.
GRATULUJEMY!!!

Krzyż Zasługi  ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, poprzez ofiarną działalność publiczną i niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
W tym tygodniu z rąk Wojewody Śląskiego, za swą działalność otrzymała go Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach - Pani  Bogusława Boehn - GRATULUJEMY!!!

Awers

***
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w piątek, 21 października 2016r. odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał tego aktu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie pracy wszystkich odznaczonych osób słowami: To wyraz najwyższego uznania za to, co dla nas, obywateli Polski i mieszkańców województwa śląskiego Państwo zrobili. Wszystkim pokoleniom, ale szczególnie młodzieży, potrzeba autorytetów, na których można się wzorować. Proszę to wyróżnienie odczytywać jak tego typu odpowiedzialność...

Srebrny Krzyż Zasługi za swą działalność działalność publiczną, niesienie pomocy innym oraz działalność charytatywną otrzymała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach - Pani  Bogusława Boehn. Znalazła się ona wśród 10 osób z całego województwa śląskiego, które otrzymały to odznaczenie.


Bogusława Boehn ur. 1947 w Mielcu. Jest matką córki i dwu dorosłych synów.
Związana jest z naszą miejscowością  od początku lat siedemdziesiątych. Początkowo zawodowo pracowała jako księgowa, prowadząc rozliczenia miejscowych placówek oświatowych. Już wtedy dała się poznać jako osoba bardzo aktywna społecznie.
Wstępując w szeregi lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich podejmuje się wielorakiej działalności.
Uczestniczy w organizowaniu kursów: gotowania, pieczenia ciast, kroju i szycia, haftu ręcznego.
Sprowadza sadzonki ciekawych odmian roślin uprawnych oraz ozdobnych, a także  nowe gatunki drobiu domowego dla mieszkanek Kóz.
Inicjuje gminny konkurs na najlepszy ogród kwiatowy.
Współuczestniczy aktywnie w realizacji projektu odtwarzającego dawny ludowy strój koziański pn „Kojska baba – prezentacja damskich strojów regionalnych przez członkinie KGW w Kozach”.
Wiele lat czynnie uczestniczy w organizacji spotkań z okazji „Opłatka”, „Dnia Matki”, „Święconego” oraz „Dnia Kobiet”.
Przygotowuje i angażuje członkinie koła do udziału w konkursach w „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz „Wieńce Dożynkowe”.
Organizuje liczne wyjazdy turystyczne koła, starając się by program wycieczek zawierał elementy edukacyjne oraz dawał możliwość kontaktu ze sztuką. 
Pomaga organizować doroczny Przegląd Pieśni Patriotycznej dla dzieci i młodzieży. Wspiera pomocą warsztaty kulinarne dla dzieci. 
Uczestniczy w życiu samorządowym,  zabiera głos w ważnych sprawach gospodarczych i społecznych, dzieląc się swymi doświadczeniami i wiedzą.
Wspólnie z KGW i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowuje „Wigilię dla samotnych” oraz paczki świąteczne i  pomocowe.
Od lat współtworzy „Warsztaty dożynkowe”, podczas których przygotowywane są ozdoby dożynkowe, wypieki, wyplatane wieńce oraz są przypominane tradycje dożynkowe. Stara się by aktywność pań z KGW w Kozach wychodziła poza granice miejscowości.
W roku 2016 Koło Gospodyń Wiejskich w Kozach pod przewodnictwem Pani Bogusławy  obchodziło jubileusz 60 – lecia istnienia. Pani Bogusia od 2004 roku jest jego  przewodniczącą.
Od ponad dekady pełni społeczną funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej.
Jest członkinią Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W miejscowej parafii sprawuje osobistą opiekę nad przykościelną Grotą Matki Bożej.
Pomaga członkiniom miejscowej Akcji Katolickiej w organizowaniu działań charytatywnych oraz uroczystości kościelnych. 

Panią Bogusię znają wszyscy. Czynnie uczestniczy w codziennym życiu społeczności Gminy.
Jest osobą rozpoznawaną nie tylko w naszej miejscowości ale i całym powiecie bielskim wzbudzając powszechny szacunek z racji swej aktywności i życzliwości.
Jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.Dziękujemy!
Gratulujemy odznaczenia i życzymy dużo sił i wielu, wielu  nowych pomysłów !!!