SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Aktualności

Kozy
Nominacja z Gminy Kozy do Nagrody Londzina w roku 2016

Kto otrzyma nagrodę decyduje Kapituła Nagrody. O jej decyzji dowiemy się 3 listopada.
Z naszej gminy nominowany został ks. Walenty Brynczka. Już sama nominacja jest wyróżnieniem.

Nominacja z Gminy Kozy do Nagrody Londzina w roku 2016
W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej bielski starosta po raz kolejny wręczy nagrodę imienia księdza Józefa Londzina.

"...Wszyscy dotychczasowi nominowani przez lokalne samorządy do wszystkich edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina to społecznicy, lokalne autorytety, ludzie nie obojętni na sprawy drugiego człowieka, niezwykli przez swoje talenty, zdolności i umiejętności, wybitni i jednocześnie bardzo skromni. O takich jak Oni Jan Paweł II mówił, że są Ludźmi Sumienia..." - powiedział  Starostwa Bielski podczas wręczania nagrody na jednej z edycji  konkursu - "... Nagroda przyznawana jest za znaczące osiągnięcia społeczno-kulturalne, za budowanie historii i dnia dzisiejszego  „małych ojczyzn” powiatu bielskiego ...".

O nominacji z Kóz, czytamy na stronie Starostwa Bielskiego:


Ksiądz Walenty Brynczka

Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1975 roku w Krakowie z rąk kardynała  Karola Wojtyły. Od 24 czerwca 1985 roku posługę kapłańską rozpoczął w parafii pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach. Podczas 30-letniej działalności duszpasterskiej ks. Walenty Brynczka zyskał zaufanie i szacunek swoich parafian, którzy uważają, że stworzył kościół duchowy z ich serc oraz materialny z cegły i kamienia, gdyż z odwagą  podjął się budowy nowego kościoła. Dzięki jego zaangażowaniu i inspiracji mieszkańcy mogą doświadczyć siły i mocy, jaką daje zgodny i wspólny wysiłek, aby realizować marzenia. Ksiądz Walenty Brynczka uważany jest za człowieka porozumienia, zgody, wzajemnego zrozumienia i współpracy dla wspólnego dobra. Pracę, którą wykonuje zgodnie ze swoim powołaniem, stara się wykonać zawsze tak, aby każdy człowiek spotkany na jego drodze znalazł sens swojego życia ziemskiego i duchowego. Znany w swoim środowisku z wielkiego przywiązania i umiłowania kultury regionalnej, jej tradycji, języka i pięknych strojów regionalnych.
W roku 2015 obchodził jubileusz 40 –lecia kapłaństwa i uzyskał tytuł honorowego obywatela Gminy Kozy za postawę patrioty dbającego o krzewienie i propagowanie lokalnych tradycji, za ofiarną pracę na rzecz integracji społeczności koziańskiej, wspaniałe efekty gospodarności oraz moralne i duchowe wspieranie mieszkańców gminy w ich dążeniach, zamierzeniach i planach. 

http://www.kozy.pl/files/londzinmedal.jpg

 Nagroda im. Ks. Prałata Józefa Londzina - wielkiego patrioty, posła, działacza społecznego i samorządowego Ziemi Bielskiej i Cieszyńskiej, została ustanowiona przez Starostę Bielskiego z okazji 70 rocznicy śmierci księdza, dla upamiętnienia nieprzemijających zasług wybitnej postaci, jaką był ks. Józef Londzin.

Nagroda wręczana jest corocznie w dowód uznania i uhonorowania osób, które w działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej i samorządowej nawiązują do idei realizowanych przez Ks. Lodzina, wnosząc trwałe i humanistyczne wartości do życia społecznego i kulturalnego regionu, rozsławiając i promując naszą "małą Ojczyznę".