SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 

Aktualności
Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa Małego Turysty.

Mapa swym zasięgiem obejmuje cały obszar Euroregionu Beskidy i zawiera jego najciekawsze atrakcje dla dzieci.  Publikacja jest bezpłatna, dostępna m.in. w siedzibie centrum. Zapraszamy !

 

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy