SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Wybierz gminę:

Aktualności

Bielsko-Biała
57. Tydzień Kultury Beskidzkiej : Trwajmy w tradycji

Przez 9 dni na profilu facebookowym TKB albo na kanale you tube będzie można oglądać materiały filmowe również transmitowane na żywo: koncerty kapel, warsztaty, pokazy , reportaże , gotowanie na polanie, wywiady itd. 

Brana jest również pod uwagę zorganizowanie wydarzeń poza internetem. W Ujsołach zapłonie tradycyjne ognisko podczas 42. Wawrzyńcowych Hud.

Więcej informacji na facebook.com/tydzienkulturybeskidzkiej  ; www. rok.bielsko.pl