Urzędy Urzędy Administracji Samorządowej

Bielsko-Biała


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Karola Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała
tel.: + 48 33 499 56 00
WWW: www.mops.bip.wizja.net
E-mail: sekretariat@mops.bielsko.biala.pl
Zobacz na mapie           Więcej...


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
ul. Broniewskiego 21 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816 00 12
WWW: www.psse.bielsko.pl
E-mail: psse.bielskobiala@pis.gov.pl; ppis@psse.bielsko.pl
Zobacz na mapie           Więcej...


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 496 51 50
WWW: www.pup-bielsko.pl
E-mail: sekretariat@pup-bielsko.pl
Zobacz na mapie           Więcej...


Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 813 62 00-centrala
WWW: www.powiat.bielsko.pl
E-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl
Zobacz na mapie           Więcej...


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Filia
ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 813 69 74
WWW: http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/1014093-filia-w-bielsku-bialej
E-mail: bielsko@wup-katowice.pl; kawubi@praca.gov.pl
Zobacz na mapie           Więcej...