Wybierz gminę:

Zwiedzanie Zabytki architektury sakralnej

Porąbka


Dzwonnica w Porąbce - Wielkiej Puszczy.
Wielka Puszcza
43-353 PorąbkaPozostałe informacje
Opis:
Wieża dzwonnicy została zbudowana na początku XIX w. Data kupna dzwonu ani nazwiska jej fundatorów nie są znane. W wieży wisi dzwon "Urban", który tradycyjnie wzywał do modlitwy na "Anioł Pański". Często dzwonił również na trwogę w czasie pożarów i powodzi. W latach 50. dzwonnicę pokryto blachą, a ściany boczne eternitem. Tu od 1969 r., przy prowizorycznym ołtarzu, odprawiana była niedzielna msza święta. W latach 1976 - 1977, na gruncie podarowanym przez p. Katarzynę Targosz, do wieży dobudowano pomieszczenie dla wiernych. W ołtarzu ustawiony był obraz Matki Boskiej Różańcowej, namalowany przez p. Jana Grabskiego z Porąbki. W 1997 r. rozpoczęto budowę nowej obszerniejszej kaplicy. Z chwilą jej ukończenia odprawiane są tu msze święte. Dobudowane do dzwonnicy pomieszczenie dla wiernych rozebrano i od tej pory dzwon "Urban", jak dawniej, dzwoni na "Anioł Pański".
Pokaż na mapie           Powrót