SiTBB - System informacji turystycznej Bielska-Białej i powiatu bielskiego
 
Wybierz gminę:


O Nas
Powiat BielskiPowiat Bielski o powierzchni 457 km położony jest w połu­dniowej części województwa śląskiego na pograniczu Śląska i Ma­łopolski. Zamieszkuje go 148 tys. ludności. W gospodarce dominuje przemysł, turystyka i rolnictwo.
W skład powiatu wchodzi 10 gmin: Szczyrk, Czechowice - Dziedzice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. Powiat charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Północne krańce wchodzące w skład Kotliny Oświęcimskiej obejmującej Dolinę Górnej Wisły oraz Pogórze Wilamowickie, pełne pagórków i stawów rybnych, w kierunku południowym przechodzą we wzgórza Pogórza Śląskiego, a następnie w pasma górskie Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego oddzielone od siebie Bramą Wilkowicką. Osobliwością Beskidu Małego jest malowniczy przełom Soły, ze sztucznym zbiornikiem wodnym z zaporą w Porąbce. Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego- Klimczok 1118 m n.p.m. i Skrzyczne 1257 m n.p.m. - znane ze swoich walorów turystycznych królują nad Szczyrkiem, drugą po Zakopanem stolicą sportów zimowych w Polsce. Miasto otoczone ze wszystkich stron górami, o dobrym nasłonecz­nieniu i doskonałych warunkach śniegowych, z ok. 50 km tras zja­zdowych o różnym stopniu trudności, kolejką linową na Skrzyczne, z ponad 30 wyciągami, snowparkiem, licznymi wypożyczalniami i szkółkami narciarskimi, bogatą bazą noclegową i gastronomiczną, licznymi szlakami turystycznymi, trasami rowerowymi przyciąga turystów nie tylko zimą, ale i latem.
Dużą atrakcją powiatu jest całoroczny igielitowy stok w Bystrej. Oprócz narciarstwa zjazdowego istnieje również możliwość upra­wiania narciarstwa biegowego na obszarze gminy Jaworze, na Salmopolu i w rejonie Magurki. Ponadto w Bystrej znajduje się jedna, a w Szczyrku cztery skocznie narciarskie.
Latem turyści mają do dyspozycji ok. 200 km znakowanych szlaków turystycznych oraz 110 km tras rowerowych zlokalizo­wanych głównie na terenie Szczyrku, Jaworza i Jasienicy. Miłośników sportów wodnych, wędkowania przyciągają malowniczo położone jeziora zaporowe na Sole oraz przystanie kajakowe w Czechowicach - Dziedzicach i Kaniowie.
Atrakcją jest także możliwość jazdy konnej w ośrodkach jeździeckich oraz nauka latania na paralotniach w rejonie Skrzycznego. Klimatyczne walory oraz jodowo - bromowe wody gminy Jaworze wykorzystywane są w Beskidzkim Zespole Leczniczo - Rehabilita­cyjnym przy leczeniu chorób płuc, alergii, schorzeń układu narządów ruchu. Leczniczymi właściwościami mikroklimatu może się także pochwalić malowniczo położona Bystra.
O atrakcyjności powiatu decydują nie tylko warunki środowiska naturalnego i bogata baza turystyczno - rekreacyjna ale również liczne dobra kultury, będące świadectwem zróżnicowanej przeszłości, tradycji i kultury poszczególnych gmin. Obok zamków, pałaców i dworów - zabytków architektury szlacheckiej można zobaczyć dawną staropolską architekturę wiejską reprezentowaną przez kościółki drewniane w Starej Wsi, Bielowicku i Szczyrku. Znaczącą rolę w kultywowaniu folkloru odgrywają zespoły regionalne działające w gminnych domach kultury.